Raporty i zestawienia

Czym jest Golem?

Działanie systemu

Golem Raporty i zestawienia

Obsługa Golema

Rozbudowa systemu

Zebranie danych nie stanowi problemu dla systemu Golem lecz największymi atutami systemu jest przestawienie oraz zmagazynowanie. Golem generuje szereg raportów i zestawień. Kiedy przychodzimy do pracy wystarczy jeden rzut oka na ekran aby wyrobić sobie ogólny obraz sytuacji pracy zakładu. Wykorzystanie systemu Golem pozwala nam w zdecydowanie szybszym czasie zareagować na niepokojące nas stany produkcyjne. Szybka weryfikacją dzięki zgromadzonym danych oraz ich szybkie graficzne przedstawienie umożliwia sprawne zarządzanie całym przedsiębiorstwem. Dostępność do narzędzi i raportów umożliwia nam bliższe przeanalizowanie pracy maszyn wzbudzających nasze wątpliwości. Możemy wyodrębnić dwa typy zestawień raportowych. Pierwszym typem będzie zestawienie dotyczące produkowanego produktu: zestawienie czasów, wydajności, operatorów i innych parametrów dla wybranej serii, drugim zestawieniem raportowym dotyczy pracy maszyny przykładowo długookresowy raport czasu pracy maszyn.

Raporty dotyczące zliczania wielkości produkcji.
Parametry produktu – zlecenia:

 • Nazwa produktu i numer zlecenia – Podajemy nazwę produktu i numer
  zlecenia
 • Parametr Gniazdo – System liczy cykle maszynowe
 • Optymalny czas cyklu – Parametr ten określa ile trwać jeden cykl.
 • Ilość zamówiona – Parametr pozwalający na określenie ile w danej
  serii ma zostać wykonanych produktów.
 • Narzędzie – Podanie symbolu narzędzia
 • Optymalny czas przezbrajania i ustawiania – przezbrajanie nie jest
  strata jeśli zostanie wykonane w zakładanym czasie.
 • Optymalna ilość gniazd – Parametr wprowadzony z myślą
  o wtryskarkach.
 • Gramatura – Możliwe jest wprowadzanie wagi jednego produktu.
 • Opakowanie – Możliwe jest wprowadzanie wagi jednego produktu.

Operator. Każdej z maszyn można przypisać operatora.

Braki.

 • Braki wpisywane są przez operatora
 • Braki naliczane są przez inny zespół liczący – np. na podstawie zliczania
  sygnałów z wyrzutnika braków
 • Dla danej serii po jej zakończeniu operator wpisuje ilość gotowych
  elementów a program wylicza ilość braków jako różnice pomiędzy ilości
  a zliczona przez system a ilością wyrobów gotowych.
 • Efektywność i OEE
 • Dostępność – Stosunek czasu zaplanowanego na realizacje zadania do
  czasu który w rzeczywistości możemy na to zadanie poświęcić. Dostępność
  obniżana jest przez awarie i zależnie od przyjętej metody przez
  przezbrajanie. Można wiec powiedzieć że dostępność pokazuje nam ile
  strąciliśmy z czasu zaplanowanego na prace maszyny.
 • Wykorzystanie – Stosunek czasu dostępnego do rzeczywistej pracy.
  Dostępność jest zaniżana przez straty prędkości wykonywania operacji.
  Inaczej mówiąc skoro maszyna miała pewna pule czasu na prace to
  powinna przez te czas wyprodukować pewna ilość produktu – wskaźnik
  wykorzystania pokazuje nam na ile to się udało.
 • Jakość – Stosunek ilości dobrych i wadliwych produktów.

Raporty dotyczące podziału pracy maszyny. System ma nam dostarczyć informacji o czasie pracy maszyny. Ale znaczni ważniejsza jest informacja o czasie nie pracowaniu maszyny. Status maszyny:

 • Praca – maszyna realizuje wyznaczone jej zadania
 • Postój Planowany – maszyna nic nie robi bo nie ma dla niej żadnych
  zaplanowanych zadań
 • Postój Nieplanowany – maszyna nie pracuje z powodu nieprzewidzianych
  przyczyn typu brak materiału, opakowani i innych
 • Awaria – maszyna nie pracuje z powodu awarii lub awarii otaczającej ją
  infrastruktury
 • Przezbrajanie – powodem postoju jest zmiana oprzyrządowania
  np. zmiany formy wtryskowej
 • Ustawianie – podobnie jak przezbrajane ale wymagające mniej czasu
  np. zmiany asortymentu wystarczy tylko zmiana barwnika
 • Podział czasu przeznaczonego na prace
 • Efektywna praca – czas który został przeznaczony na efektywna prace
  np. czas cyklu maszyny
 • Mikro przestoje – chwilowa utrata wydajności lub chwilowe zatrzymanie
  maszyny
 • Czas nieoznaczony – czas kiedy maszyna ma status praca ale nie pracuje

Status rozszerzony:

 • Możliwe jest jednak zastosowanie tzw. statusu rozszerzonego, który pozwala na zdefiniowanie 20 dodatkowych statusów powiązanych ze statusami głównymi. Możemy wiec zdefiniować np. status awaria hydrauliki którego wybranie ustawi jednocześnie status awaria czy postój nocny którego wybór przestawi status na postój planowany. Inaczej mówiąc nadal mamy sześć podstawowych statusów ale mamy możliwość bardziej precyzyjnego określenia przyczyn poszczególnych przestojów

Zainteresowała Cię nasza oferta? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas! +48 609 09 59 59

Pomożemy, wyjaśnimy i postaramy się dobrać jak najwłaściwszą ofertę do Twoich potrzeb!