Działanie systemu Golem

Czym jest Golem?

Działanie systemu

Golem Raporty i zestawienia

Obsługa Golema

Rozbudowa systemu

Wykorzystując system Golem dostajemy zestawienie narzędzi do budowy kompletnego systemu monitorującego maszyny oraz urządzenia włączone w struktury systemu. Daje to duże korzyści, między innymi oferując łatwość dostosowania do pozyskania istotnych danych potrzebnych dla firmy z monitorowanych urządzeń jak również niewielki koszt ich uzyskania poprzez zastosowanie systemu Golem. Dzięki takiemu podejściu systemu jesteśmy w stanie uwzględnić określone potrzeby wydziałów produkcyjnych i kadry nadzorującej produkcję. Wdrażanie systemu Golem w sprowadza się do odpowiedniej konfiguracji zespołów licząco rejestrujących będących zbiorem funkcjonalności opisujących prace maszyn i umożliwiających określenie ich wykorzystania w codziennej pracy produkcyjnej.

Budowa systemu składa się z trzech głównych ogniw:

Serwer baz danych SQL na którym przechowujemy wszelkie zebrane dane ze stanowisk pomiarowych.

Stacje zbierania danych pobierają dane z maszyny za pomocą dedykowanego rozwiązania wejść dwustanowych a potrzebne mu sygnały może pobrać bezpośrednio ze sterowania maszyny albo za pomocą dodatkowych czujników, przetwarzający dane i generujący na jej podstawie raporty do bazy SQL i informacje dla przeglądarek.

Przeglądarki – terminale (panel operatorski), które pozwalają na sterownie systemem oraz wizualizacje stanu maszyn i analizę ich pracy. System może być uzupełniony o dodatkowe programy takie jak: kolejka zleceń, wyświetlacze wielko formatowe typu LCD itp.

Możliwości pozyskiwania sygnałów dla systemu są wręcz nieograniczone. Właściwie z każdej maszyny czy urządzenia można pobrać potrzebną nam informację. Tym bardziej, że istnieje możliwość programowego filtrowania i modyfikowania pobranych sygnałów. Sygnał można pobrać ze styków pomocniczych styczników, z przycisków, przełączników, czujników typu P-N-P (tak wbudowanych w sterowanie jak i celowo dodanych). Sygnały możemy pozyskać bezpośrednio lub pośrednio z zacisków wejść/wyjść sterownika PLC sterującego maszyną. Aby monitorować sygnały o większej dynamice zmian można zastosować podział częstotliwości za pomocą zewnętrznych liczników. Dostępny jest moduł 8 wejściowy podłączany jako rozszerzenie koncentratora gdzie każdy z sygnałów wejściowych dzielony jest przez 2 lub 16. Podział przez dwa stosujemy kiedy istnieje duża dysproporcja pomiędzy czasami t1 i t2. Istotnym parametrem jest minimalny czas trwania impulsu (t1) oraz minimalny czas trwania przerwy pomiędzy impulsami (t2). Czasy te powinny wynosić co najmniej 100ms co daje nam maksymalną częstotliwość zliczania rzędu 5Hz. Na wyjściu podzielnika zmiana sygnału pojawi się co drugi impuls ale o proporcjach 1:1. Podział przez 16 zastosować możemy np. dla impulsów z czujników z wałów napędowych urządzeń gdzie częstotliwość jest większa niż maksymalna częstotliwość koncentratora. Poza głównym trybem pracy przewidzianymi dla obserwacji i analizy pracy maszyn mamy jeszcze inne tryby takie jak rejestracja pracy urządzeń wolnozmiennych czy rejestracja zdarzeń, dzięki takiemu rozwiązaniu system może pełnić wiele funkcji pomocniczych. Taką funkcją pomocniczą może być podłączenie przykładowo młynka do mielenia odpadów, klimatyzatora, kompresora, pompy. Można również rejestrować zdarzenia wywołane zmianą stanu wejścia, może to być przykładowo rejestracja otwierania bramy wjazdowej, czy drzwi do określonych pomieszczeń. Dzięki temu będziemy mogli zobaczyć kiedy je otwierano, ale także możemy podłączyć się do oświetlenia hali produkcyjnej monitorując w ten sposób kiedy światło jest wyłączane oraz wiele innych zdarzeń.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas! +48 609 09 59 59

Pomożemy, wyjaśnimy i postaramy się dobrać jak najwłaściwszą ofertę do Twoich potrzeb!